Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp Mock Slider

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the “WP Mock Slider” menu item in the sidebar to add slides to the slider.
  4. Add shortcode [MS_slider] where ever you want to display the slider

Hỏi đáp

How do I add slider to a page, post or a widget?

Add the shortcode [MS_slider] to a page, post or a widget.

How do I add images to the slider ?

Click on WP Mock Slider menu item in the sidebar of admin panel click add new set featured image of the post and fill in other fields like “Text for large heading”, “Slide Description” etc

How do I open link in new tab?

Open the slide whose link you want to be opened in new window, in the Link target field write “_blank”.

Đánh giá

1 Tháng Bảy, 2017
I do not understand how to switch background image and this plugin has uncomfortable input fields.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp Mock Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp