Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Mobily

Mô tả

Select your Mobile-Theme, only for Mobile Devices.

 • Ipod – Iphone – Ipad
 • Android & Android Tab

Please visit our support team for any issues.

Keyvan Hardani

Ảnh màn hình

 • WP-Mobily Admin Panel

Cài đặt

 1. Upload the plugin Wp-Mobily files to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the Wp-Mobily plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Select Themes For Devices under Settings > Wp-Mobily

Hỏi đáp

browsers Compatibility ?

*Yes it is Compatibility with any Browser.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Mobily” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.0

 • WordPress 5.6 Release

3.1

 • WordPress 4.9.4 Release

 • WordPress 4.0.0 Release

2.0

 • WordPress 4.4 Release

 • WordPress 3.7.1 Release

1.0

 • First Release