WP Mobile X

Mô tả

Enable a theme for mobile device.

By using the WP Mobile X plugin, you can specifically enable a mobile-side theme for WordPress without affecting the normal operation of the computer-side theme.

At present, the WP Mobile X plugin has a built-in mobile theme by default, which can be enabled after installation.

Cài đặt

  1. From the dashboard of your site, navigate to Plugins –> Add New.
  2. Select the Upload option and hit “Choose File”.
  3. When the popup appears select the “wp-mobile-x.zip” file from your desktop.
  4. Follow the on-screen instructions and wait as the upload completes.
  5. When it’s finished, activate the plugin via the prompt. A message will show confirming activation was successful.

Đánh giá

25 Tháng Mười, 2019
It’s very useful for mobile websites, with faster response and elegant style on mobile phones. 非常好的插件,现在我的网站在pc和手机上用了不同的主题,手机上访问速度更快也更好看了!谢谢开发者!
8 Tháng Mười Một, 2018
谢谢你的作品, 我觉得你可以把这插件发布为英文版更加好。 英文版的话很多人都会用起来的。 如果需要帮忙我也想参加一下。 QQ2579777279
9 Tháng Chín, 2018
Ufak tefek hataları olmasına rağmen kullanılabilir durumda. Ve tasarımı gayet hoş.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Mobile X” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Mobile X” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Mobile X” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.