Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Mobile Themes

Mô tả

Allows you select another themes that will be sent to mobile users and tablet users.

为手机和平板用户选择另外的主题显示网站内容,手机和平板的主题可分开设定。

Supported Languages:

Demo:

http://www.neoease.com/

Ảnh màn hình

 • Options of WordPress Mobile Themes plugin.

Cài đặt

 1. Unzip archive to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Go to ‘Appearance->Mobile Themes’ to select a mobile themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Mobile Themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

VERSION DATE    TYPE  CHANGES
1.1.1  2013/01/04 MODIFY Update Mobile Detect script from 2.5 to 2.5.2, new devices in the mix, added detection for TelstraTablet devices.
          NEW  Added Slovak language support. (Thanks Branco Radenovich)
1.1   2012/11/26 NEW  Add Tablet theme option.
          MODIFY Detect mobile browser/user agent with [Mobile_Detect](http://code.google.com/p/php-mobile-detect/).
1.0   2011/10/04 NEW  This plugin is released.