Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Minimize Admin Bar

Mô tả

WP Minimize Admin Bar is a simple plugin that minimizes the WP Admin Bar (the bar at the top of the page that logged in users see). Instead of the typical WP Admin Bar that remains fixed at the top of the page, this plugin replaces it with a small, unobtrusive icon in the top left corner of your site. When the icon is clicked it reveals the full WP Admin Bar that you’re familiar with.

Ảnh màn hình

  • How the minimized Admin Bar looks
  • What happens when the minimized icon is clicked

Cài đặt

  1. Upload the entire minimize-admin-bar directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

There are no plugin options at this point. You can see the plugin in action when you visit your site (the “frontend”, not the admin control panel) when you are logged in.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Minimize Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version