Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Mini Sitemap

Mô tả

A WordPress plugin for generating sitemaps in pages (lists subpages of current page by default) using an inline shortcode. Also supports adding sitemaps of other pages using child_of.

Please visit https://bitbucket.org/enethrie/wp-mini-sitemap for more information and wiki/how-to.

Cài đặt

To install this plugin just copy the .php file to your wp-content/plugins folder, or use WordPress Dashboard to install this plugin by searching for it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Mini Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

First releases, please visit https://bitbucket.org/enethrie/wp-mini-sitemap for more.