Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Mini Admin Bar

Mô tả

Do you want to make your wp admin bar more smaller? WP Mini Admin Bar plugin will help to makes the admin bar a small button on the left and expands on hover.

Just simply install this plugin and it will be automatically effect on your admin bar.

Support Blog: http://usefulblogging.com/shrink-the-admin-bar-expand-on-hover-wordpress/

Cài đặt

  1. Upload the ‘wp-mini-admin-bar’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Youre done!

Hỏi đáp

Have Question? Ask: http://usefulblogging.com/contact

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Mini Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp