Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Microdata

Mô tả

Lets you add blocks of microdata using shortcodes.

[microdata type="http://schema.org/Article"]
[md_item prop="articleBody" element="p"]Lorem ipsum and so forth[/md_item]
[/microdata]

Simply add the shortcodes using the bundled TinyMCE-plugin which is placed in the visual editor.

Cài đặt

  1. Upload the `wp-microdata/` directory to the `/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Start microdata-ing

Hỏi đáp

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Microdata” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Living daylight