Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Metrize Icons

Mô tả

A super easy way to add the awesome Metrize Icon Set. No need to type in shortcodes, just select the icon you need.

Features

 • Easy to use Icon selection popup.
 • Shortcodes for every Metrize icon.
 • Choose from multiple sizes.

Metrize Icons were create by Alessio Atzeni. You can view Metrize Icons here: http://www.alessioatzeni.com/metrize-icons/

Frequently asked questions ==-

Ảnh màn hình

 • Select Icon Admin Screen

Cài đặt

 1. Copy the WP-Metrize-Icons directory into your wp-content/plugins directory
 2. Navigate to the Plugins dashboard page
 3. Locate the menu item that reads WP Metrize Icons
 4. Click on Activate

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Metrize Icons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Adding size option to admin popup.
 • Fix compatibility with other icon libraries (ie. Font Awesome)
 • Slight UI enhancements in the popup

1.0

 • Initial Release.