Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Meta Keywords & Description

Mô tả

Get tags on every single post (is_single()) and put them in meta keywords tag in header (wp_head()). Otherwise it’ll use the keywords define in $default_keywords. Get the_excerpt() and put it in meta description tag in header (wp_head()). Otherwise it’ll use the description define in $default_description.

Requires the wp_head() tag !

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Unpack the download-package.

  2. Upload ‘meta-keywords-description’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory

  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  4. Done and Ready.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Meta Keywords & Description” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.8

New : get category description

=0.7.1 =
New : French language pack

0.6

Bugfix : Automatically generate the meta description tag by displaying the post/page excerpt.

0.5

New : get page excerpt
New : get tag description

0.4

Language pack for options (bulgarian, english, deutsch) ::: Езиков пакет за опциите (български, английски, немски)

0.3

Admin panel ::: Админ панел
Опции при изкарването на ключовите думи в единични публикации
Добавено е заглавието на страницата към описанието (description)