WP Menu Image

Mô tả

This fabulous plugin has been developed by Yudiz Solutions Ltd. WP Menu Image plugin helps you to add image to your menu.

How to use this plugin?
Follow the below steps:
1) Install and activate the plugin.
2) After successful activation, it will add custom options to menu from where we can add image to menu and can set position to menu.
5) It will add image to menu in front end.

Hope you find this plugin useful. Contact us if you want to develop such custom wordpress plugin.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png
  • screenshot-4.png
  • screenshot-5.png

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Menu Image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

WordPress Update

1.1

Initial release