Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Media Stories

Mô tả

WP Media Stories is a little different to other galleries. Yes, you can add photos but the goal is to turn your photos to stories. Add photos, title and desription and let your viewers, read as the watch.

Features

  • Sortable Images
  • HTML image captions
  • Language Localization ready

Ảnh màn hình

  • Embedded Gallery

  • Embedded Gallery Modal

  • Gallery edit form

  • Gallery Single View with titles and caption

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-media-stories directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

What plugins do I need?

None! The plugin is totally independent.

Where can I place the translation file?

The files can be placed in wp-content/languages/plugins/ with the file name wp-media-stories-en_US.mo.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Media Stories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Released