Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Media Gallery

Mô tả

This simple gallery plugin for wordpress bundles your uploaded pictures into galleries. You can sort them into albums.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

It can be installed in two ways, firstly by downloading the plugin from the WordPress directory website or by via the WordPress admin page for adding a new plugin

Downloading from WordPress Website

  1. Download the plugin from the wordpress plugin directory
  2. Unzip the plugin
  3. Upload /wp-media-gallery/ directory to the /wp-content/plugins/ directory
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Using the WordPress Admin page for installing

  1. Go to the admin page and select the ‘Plugins’ menu, using the ‘Add new’ menu item
  2. Search for ‘WP Media Gallery’
  3. Select install for the plugin ‘WP Media Gallery’ by Ninos Ego
  4. Activate the plugin through the ‘Installing Plugin’ page in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Media Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

Compatible with WordPress 4.1

1.0.2

Compatible with WordPress 4.0

1.0.1

Compatible with WordPress 3.9

1.0.0

First edition