Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wp-marquee

Mô tả

A very simple but useful widget, that use jquery to make the effect transition, you can chose the category and number of titles to display.

Easy to change the look of your marquee, with the css file.

  • Jquery script is made by: http://www.givainc.com/labs/marquee_jquery_plugin.htm
  • Wp-marquee, runs in Worpdress 3.0 and above.
  • WP-Marquee script is based on image widget: https://wordpress.org/extend/plugins/image-widget/

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where can I ask a question?

Contact me at: andrescas4@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wp-marquee” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
* Stable version.