Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wp-markKeyword

Mô tả

This plugin can high light keyword after someone searchecd it, which supports the search engines like google, baidu, ask, yahoo&bing.
1.the highlight words are from the link of the search engine
2.every key word is added with a link, clicking the link can search in the site
3.on the top of the article show the key words which users are searching
4.high light the searching result
5.the highlight words are showed in the content and the excerpt

more information, pls visit(English):http://conis.cn/1365/
国内的朋友请访问我的博客获取更的信息
http://conis.cn/1344/

Cài đặt

  1. Upload wp-markKeyword to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

if your have any question, please visit : http://conis.cn/1365/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp-markKeyword” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

basic version

0.6

empty