Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Mailtrap

Mô tả

WP Mailtrap is a simple plugin to test emails in WordPress with the Mailtrap API.

The plugin was created to non-developers who wishes to test if wp_mail is working or to test newsletters or simple text email in WordPress with the simple Mailtrap API.

Ảnh màn hình

  • WP Mailtrap Settings

Cài đặt

  1. Upload wp-mailtrap to wp-content/plugins
  2. Click “Activate” in the WordPress plugins menu
  3. Click WP Mailtrap in the Settings submenu
  4. Add Mailtrap inbox info

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Mailtrap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

WP Mailtrap plugin with simple options

Initial release.