Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Load More Posts

Mô tả

WP Load More Posts is a simple and light-weight plugin for easily adding a Load More Posts button to your WordPress blog posts. It provides quick and easy options for integrating the Load More Posts button seamlessly into your site’s existing design.

Ảnh màn hình

  • WP Load More Posts settings page.

Cài đặt

  1. Upload the wp-load-more-posts plugin folder to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.
  3. From the \’Plugins\’ menu, click the \’Settings\’ link to configure Load More Posts to work with you site.
  4. Done!

Đánh giá

17 Tháng Mười Một, 2016
Good job, works nice, but I notice a problem witch RSS. RSS channel don't see older post.
3 Tháng Chín, 2016
This is the first Ajax Load More plugin that I've been able to install, and within a few minutes have it actually working. With most plugins it seems I run into problems (due to my limited knowledge) fairly quickly. Thank you for this plugin.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Load More Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp