Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Live Messenger

Mô tả

Want to allow your visitors or customers to send Message directly to your Business page in Facebook?
Now this WordPress Live Messenger Plugin will make that very simply.

Just Put your Facebook Page URL and sit behind the Messenger to hear from your visitors.

No More things to do.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png

Cài đặt

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin settings via WordPress Dashboard and find “WP Live Messenger” activate it.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin settings via WordPress Dashboard and find “WP Live Messenger” activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Live Messenger” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

* 07/03/2017 Initial release.