Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Live Chat Support – Zendesk Add-on

Mô tả

Easily convert your live chat sessions to Zendesk support tickets using WP Live Chat Support

Please note
This is an add-on for WP Live Chat Support and WP Live Chat Support Pro.

This add-on will add a button to the live chat admin window that allows the chat agent to quickly and easily convert a live chat session to a support ticket.

Features

 • Converts live chat sessions to Zendesk support tickets
 • Enable / disable the button

Ảnh màn hình

 • Example of a newly created Zendesk support ticket from a live chat

Cài đặt

 1. Ensure that you have WP Live Chat Support installed and activated
 2. Install the WP Live Chat Support – Zendesk Add-on and activate it
 3. Enter your Zendesk API credentials in the Live Chat->Settings page
 4. During a live chat session, you will now notice a new button that allows you to convert the chat to a Zendesk ticket

Hỏi đáp

Nothing to display

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Live Chat Support – Zendesk Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – 2016-09-20

 • Tested on WordPress 4.6.1
 • Moved settings to Tab
 • Removed Button Icon, and Added Label

1.0.0 – date

 • Launch