Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-LinkEX

Mô tả

This plugin allows you to easily display the links included in your LinkEX installation directly in a WordPress widget.
You can separate your links in different categories and display them on multiple widgets with different titles and designs.

Ảnh màn hình

  • WP-LinkEX configuration form

Cài đặt

  1. Install LinkEX in your webserver (in the WordPress root/linkex/ directory)
  2. Upload WP-LinkEX to the /wp-content/plugins/wp-linkex/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to your widgets page in WordPress and drag some WP-LinkEX widgets to your sidebar!

Hỏi đáp

Where can I find the category ID?

In your LinkEX control panel, in the Categories section.

How can I configure my LinkEX to show my links between li tags?

Go to your LinkEX administration and edit the category where are the links that you would like to show in your blog.

In the Template section enter something like:

<li><a href="{$URL}" title="{$ANCHOR}">{$ANCHOR}</a></li>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-LinkEX” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release