This plugin has been closed as of 3 Tháng Mười Một, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

wp-like-button

Đánh giá

12 Tháng Năm, 2023
Undefined array key "share" in .../wp-content/plugins/wp-like-button/CLLBtnSettings.php on line 328
14 Tháng Tư, 2022
The icon is not complete on my website, it appears half cut off. I've tried using the fix in the forum and it did not work.

OK

1 Tháng Mười Một, 2021
Funciona bien
Đọc tất cả 46 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Like Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp