Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pay to Comment with Lightning

Mô tả

This plugin disables the comment form until a user has sent a bitcoin micropayment over Lightning Network.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Configure provider url and invoice key under Settings > Pay to Comment with Lightning section
  4. Enjoy a spam-free comment section!

Hỏi đáp

Q: Which Lightning payment processors are supported?
A: LNBits and BTCPayServer

Q: Which Lightning Network implementations are supported?
A: Both LNBits and BTCPayServer support almost all implementations (CLN, Eclair, LND)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pay to Comment with Lightning” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp