Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Lever

Mô tả

Do you enlist jobs on Lever.co? Then using [lever] shortcode you can easily show those listed jobs on your site. It’s super convenient.
Just use your registered site name with the shortcode like this [lever site="leverdemo"]. There are other helpful shortcode parameters.
Please check this link and check the query parameters. All the query parameters are supported as shortcode parameters.
Please note that commitment, team and department shortcode parameters support comma separated values. Here’s an example: [lever site="leverdemo" department="Sales,Finance"]

Hỏi đáp

Can I use this shortcode with any theme?

Yes, you can use any this plugin with any theme you want.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Lever” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release