Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Lazy Spotify

Mô tả

WP Lazy Spotify allows music sites to speed up their page loads by lazy loading each spotify track or playlist on a page. Your users can hover to load the track or allow WP Lazy Load to load them as the user scrolls.

This plugin utilizes David Bushell’s amazing SocialiteJS plugin [http://www.socialitejs.com/].

Cài đặt

  1. Upload WPLazyLoad to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit the Settings page (http://example.com/wp-admin/options-media.php) to configure the plugin.

Hỏi đáp

Coming Soon!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Lazy Spotify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5 – February 3, 2013

  • First Release