Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP last updated

Mô tả

The shortcode to display when your site was last updated is [WPlastupdated text = “”] where you can enter any text in the “”. Built by Epic Plugins

Ảnh màn hình

  • The plugin can be used to display when your site was last updated.
  • Works well in a widget, or just short code in an area on your theme.
  • Or added to your site footer.

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The shortcode to use is [WPlastupdated text = “”]

Hỏi đáp

What is the shortcode

You can show the last time your site was updated by using the shortcode [WPlastupdated] this will show the date and time your site was last updated. To show some text use the shortcode [WPlastupdated text = “This site was last updated: “]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP last updated” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 0.1 beta release