Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Keys Giveaway

Mô tả

Do you have some keys for a software or videogame and want to give them to your users? This plugin allows you to add the keys to the database and let your users just get one key.
Demo: http://shad0w.me/wp-keys-giveaway-plugin/

Ảnh màn hình

  • This is how the button appears in a post.

  • The admin panel.

Cài đặt

  1. Upload the folder ‘wp-keys-giveaway’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Keys Giveaway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • wrong icon path fixed

1.0

  • First version