Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Test jQuery Updates

Mô tả

Test jQuery Updates is an official plugin by the WordPress team that is intended for testing of jQuery and jQuery UI before updating them in WordPress. It is not intended for use in production.

Version 2.0 of the plugin is intended for testing in WordPress 5.6. It can disable jQuery Migrate in preparation for removing it in the future.

If you find a bug in a jQuery related script please report it. Instructions are available at the plugin’s settings page.

Default settings

When activated this plugin will not disable jQuery Migrate. When testing it can be disabled from the plugin settings screen. For more information about jQuery Migrate please visit: https://github.com/jquery/jquery-migrate/.

Đánh giá

?

26 Tháng Mười Hai, 2020 1 reply
Couldn't figure out how to use this plugin. No information on this site.
8 Tháng Mười Một, 2020
Thanks! Settings that worked for me is jQuery Migrate to Eable, jQuery version to 3.5.1 , jQuery UI version to 1.12.1
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Test jQuery Updates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Test jQuery Updates” đã được dịch qua 19 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Test jQuery Updates” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Update for use in WordPress 5.6.
  • Remove testing of different versions of jQuery UI.
  • Change the default for jQuery Migrate to “enabled”.

1.0.2

  • Update jQuery Migrate to 3.3.2.
  • Use the non-minified, debug versions of jQuery 3.5.1 and jQuery Migrate 3.3.2.

1.0.1

Update for compatibility with WordPress 5.5-beta1 and newer, allows re-enabling of jQuery Migrate 1.4.1.

1.0.0

Initial release.