Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

FAQ Accordion Block

FAQ / Accordion Block for new WordPress Block Editor allow you to to group your…


We Do Plugins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 7 tháng trước

WP Meta SEO

WP Meta SEO gives you the control over all your SEO optimization. Bulk SEO content…


JoomUnited 30,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 2 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 18 giờ trước

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 tháng trước