Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jouele for WordPress

Mô tả

Insert audio files with a great Jouele player (credits to Ilya Birman).

Ảnh màn hình

  • General view on a standard 2015 theme
  • You can add a shortcode to your audio file. First (1.) you need to upload or select a file and insert it as a ‘Link to media’. Then (2.) select the link and click the wp-jouele button (3.). That`s it.

Cài đặt

Just install the plugin to your /plugins folder.

Hỏi đáp

Q: When the button for the editor will be available?

A: Already!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jouele for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0

Upgraded Jouele to 3.0.4

0.1.4

Fixing missing files in repository

0.1.2

Added the button to the Editor

0.1.1

Update Jouele to version 2

0.1

  • Basic version. Just adds the Jouele files to the pages.