Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Job Manager Filter Widget

Mô tả

Try it out on your free dummy site: Click here => https://tastewp.com/new?pre-installed-plugin-slug=wp-job-manager-filter-widget&redirect=plugins.php&ni=true

WP Job Manager Filter widget where you can sort/filter jobs by Keyword, Location, Featured, Filled, Job Type and Category in your sidebar.

Tùy chọn

 • Tên
 • Widget CSS class
 • Giới hạn
 • Option to filter by Keyword
 • Option to filter by Location
 • Option to filter by Featured
 • Option to filter by Filled
 • Option to filter by Job Type
 • Option to filter by Category

Thêm thông tin

Hỗ trợ

Did you enjoy this plugin? Please donate to support ongoing development. Your contribution would be greatly appreciated.

Ảnh màn hình

 • Widget options

Cài đặt

 1. Download and extract the zip archive
 2. Upload ‘wp-job-manager-filter-widget’ folder to ‘/wp-content/plugins/’
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Add the widget to a sidebar and configure the options as desired

Hỏi đáp

Nothing right now.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 3 replies
When i'm add widget, categoty not add. Category in Wp Job greated..
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Job Manager Filter Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First release.