Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Jitsi Shortcode

Mô tả

Easily integrate Jitsi meeting rooms into your WordPress via a simple shortcode and customisible flags.

Author

Andrew A. Barber | Buy me a ☕ | GitHub | Twitter

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wordpress-jitsi-shortcode directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Nothing is showing?

Please make sure you have entered your settings in the ‘Jitsi-Wordpress Settings’ screen.

I would like it to do {this feature}

Great! Start a support ticket with {this feature} and I can consider it!

Is it free?

Sure is, though I would love if you could buy me a coffee!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Jitsi Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Inital commit.