Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-IP2Nation-Installer

Mô tả

Get country by ip. Installs the ip2nation database.

Use this plugins functions to get the country / country code
by ip address from your template file.

See ip2nation.com.

Cài đặt

  1. Unzip & upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Call the plugins functions in your template file

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-IP2Nation-Installer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.