Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Infinite Scrolling

Mô tả

WP Infinite Scrolling is a WordPress plugin that makes it easy to enable infinite
scrolling on any WordPress blog without touching your theme’s code.

You adjust a set of CSS selectors, enabling WP Infinite Scrolling to integrate into
your site without touching any code. Check the screenshots to see how selectors
are defined.

See a 4-minute screencast of how it works:

Contributing

Contributions are appreciated and very welcome. You can contribute in the
plugin’s GitHub repository.

Ảnh màn hình

  • Infinite scrolling on a WordPress blog.
  • The settings page.
  • How selectors are defined.

Cài đặt

  1. Download the plugin to wp-content/plugins.
  2. Enable the plugin.

Đánh giá

26 Tháng Chín, 2017
Awesome plugin straight forward and easy to use. Thank you developers it saved me a lot of time
28 Tháng Hai, 2017
Highly recommended for those sites that need simple infinite scrolling.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Infinite Scrolling” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp