Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Image Recognizer

Mô tả

This plugin performs image recognition when uploading images. It uses Google TensorFlow.js for image recognition.

Image recognition starts when images are uploaded from WordPress Media Library. Recognition results are automatically registered as captions of images.

Notes

  • Image recognition results are only in English and Japanese.
  • When uploading files with the Browser Uploader, image recognition does not work.
  • WP Image Recognizer works with Chrome, Firefox, and iOS Safari, but not IE.

Arbitrary section

Ảnh màn hình

  • The result of image recognition is shown in the caption field in the attachment details.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Image Recognizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Image Recognizer” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Image Recognizer” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • The plugin now works on iOS Safari.
  • Image recognition results are now available in Japanese.

0.1.0

  • First release.