Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Iframe Geo Style for Amazon affiliates

Mô tả

Style and geotarget your iframe Amazon box from the editor.

Available options:

 • Monetize Amazon from other country marketplaces.
 • No API access needed, create your affiliate account and use this plugin.
 • Create css templates to style your iframe.

Ảnh màn hình

 • Editor box.
 • Apple template.
 • Default template.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-iframe-geo-style-for-amazon-affiliates directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. A new button appear on your editor to add Amazon iframe.

Hỏi đáp

Is free to use?

Yes, but to reward my work i will put my amazon affiliate tag on your NOT monetized traffic.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Iframe Geo Style for Amazon affiliates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Fixed sometimes on the first visit the block does not show.

1.0

 • First version.