Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-IE6Update

Mô tả

Plugin for WordPress to insert the code snippet for IE6Update into your WordPress pages.
Read more about the IE6Update code snippet here: Announcing IE6 Update – Help Kill Internet Explorer 6

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the wp-ie6update folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Are you part of the IE6Update.com team?

No, I’m not. But I believe in what they’re doing, and wanted it to be easy for people to use their script on WordPress sites.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-IE6Update” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp