Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Iconics

Mô tả

WP-Iconics provides an easy access to 1800 MaterialDesign Font-Icons. Insert them in your page with simple short codes.

Our code is minified and doesn’t impact your site’s performance.

Visit our documentation to get all icons available listed.

Features

 • 1800+ MaterialDesign Icons
 • Icons can be colorised
 • Display an animation when hovered
 • Tested on WP-4.7.3
 • 100% stable, 100% free, no scam

Ảnh màn hình

 • Icons...
 • more icons...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...
 • more...

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-iconics directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use a short code to display a icon

Hỏi đáp

Is it stable?

Of course!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Iconics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

x.x.x