wp-hotel-booking-booking-room

Mô tả

This plugin has been closed as of 1 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

19 Tháng Ba, 2022
Plugin development appears to be abandoned. Tested under WP 5.9 and it does not work. The Settings dialogs are completely missing. 5.1 is ancient in Wordpress terms.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Hotel Booking Room” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp