wp-hotel-booking-block-room

Mô tả

This plugin has been closed as of 1 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

15 Tháng Sáu, 2019
This plugin (ofcourse with the WP Hotel Booking plugin) is very useful for small hotels like us. It is very hard for us to pay for the big and expensive booking systems so we have to rely on plugins like these. Really appreciated! Thank you very much.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Hotel Booking Block Room” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp