Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Hide Referer

Mô tả

Hide Referer for WordPress removes the referer (referrer) from all external links on your blog. It does this by converting all outgoing
links on your blog using the unrefer.com service and effectively hides your site as origin of the referred link.

For example, Hide Referer for WordPress will convert an external link to wordpress.com, to http://unrefer.com/?http://wordpress.org.

Cài đặt

  1. Install WordPress Hide Referer either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. All your external links are un-refered

Hỏi đáp

Is this free?

Yes, this plugin and the unrefer.com service are free to use.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Hide Referer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release