Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Hide Admin Bar

Mô tả

This plugin will help to hide admin-bar based on selected user roles and user capabilities.

Ảnh màn hình

  • Selected user roles and capabilities.

Cài đặt

  1. Upload and activate the plugin
  2. That’s it, it is ready to use!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Hide Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp