Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Hide Admin Bar

Mô tả

This plugin hides Admin ToolBar from frontend. It hides toolbar from front end when login as admin/user, Because some times its important to hide it from admin or users – You can change the settings (Settings >> WP Hide Admin Bar). Choose user group to hide Admin Bar.

Ảnh màn hình

  • Backend – (Settings >> WP Hide Admin Bar)

Cài đặt

  1. Upload wp-hide-admin-bar directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Settings -> WP Hide Admin Bar (Default Hide from all user group)
  4. That’s it

Hỏi đáp

How to hide admin bar from front-end?

Enable plugin to hide admin bar

how to show back admin bar from front-end?

Settings -> WP Hide Admin Bar. Choose user group to show admin toolbar

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Hide Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Hide or show admin toolbar according to usergroup

1.0

  • First release