Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Headless Menu Editor

Mô tả

What this plugin does:

 • Adds independent of Appearance Menu Editor to WordPress Admin Panel
 • Adds menus to WP REST API v2.
 • Adds menus API viewer to WordPress Admin Panel

WP Headless Menu Editor REST API endpoints:

 • /wp-json/hme/v1/menus/
 • /wp-json/hme/v1/menus/{id}

Ảnh màn hình

 • Menu Editor
 • Menu API viewer

Cài đặt

 1. Upload “test-plugin.php” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Headless Menu Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

 • Adding description

0.0.1

 • Initial release.