Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Header Footer

Mô tả

A plugin that allows you to place code for wp_head and wp_footer without hardcoding. Provides an easy-to-use interface inside the WP Admin.

Link

License

GPLv2 or later – http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Ảnh màn hình

 • Settings

Cài đặt

Install via WordPress Admin

 1. Ready the zip file of the plugin
 2. Go to Admin > Plugins > Add New
 3. On the upper portion click the Upload link
 4. Using the file upload field, upload the plugin zip file here and activate the plugin

Install via FTP

 1. First unzip the plugin file
 2. Using FTP go to your server’s wp-content/plugins directory
 3. Upload the unzipped plugin here
 4. Once finished, login into your WP Admin and go to Admin > Plugins
 5. Look for the plugin and activate it

Usage

 1. Go to Admin > Settings > WP Header Footer
 2. Place your code inside the textareas and click Save
 3. Go to your website and view the source. Your code should show up.

Hỏi đáp

No FAQ at the moment

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Header Footer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0 – 2014-12-17

 • Improved codebase.

1.0.0 – 2014-07-25

 • Initial commit.