Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Head Cleanup

Mô tả

WP Head Cleanup helps you to remove unnecessary extra links from the page header.

The Plugin will remove following links:

 1. rsd_link
  This will remove Really Simple Discovery link from the header.

 2. wp_generator
  This will remove the WordPress generator tag.

 3. feed_links
  This will remove the standard feed links.

 4. feed_links_extra
  This will remove the extra feed links.

 5. index_rel_link
  This will remove index link.

 6. wlwmanifest_link
  This will remove wlwmanifest

 7. parent_post_rel_link
  This will remove parent post link

 8. start_post_rel_link
  This will remove start post link

 9. adjacent_posts_rel_link_wp_head
  This will remove the prev and next post link

 10. wp_shortlink_wp_head
  This will remove shortlink for the page

Docs & Support

You can find docs

Recommended Plugins

The following are other recommended plugins by the author of WP Head Cleanup:

 • Contact Form 7 Leads Tracking – With Contact Form 7 Leads Tracking,you can track the user who has filled the form.
 • WPshore Breadcrumb – With WPshore Breadcrumb, user can see where the current page is in relation to the website’s hierarchy.

Ảnh màn hình

 • WP Head Cleanup Admin Screen

Cài đặt

 1. Unzip the plugin file and extract the folder.
 2. Upload the wp-head-cleanup folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Usage

 1. Go to ‘WP Head Cleanup’ under ‘Settings’ menu
 2. Choose the options of your choice

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Head Cleanup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First public release