wp-h5p-xapi

Mô tả

This plugin has been closed as of 31 Tháng Mười, 2019 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Người đóng góp & Lập trình viên

“wp-h5p-xapi” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp