Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Guild Wars 2 World vs World

Mô tả

A plugin for displaying Guild Wars 2 WvW stat.

Support new skirmish points system.

Core code derived from my crude code here: https://github.com/IronGhost63/gw2-wvw-tools
GitHub Page for this plugin: https://github.com/IronGhost63/wp-gw2-wvw

Ảnh màn hình

Cài đặt

Activate plugin then use shortcode [gw2wvw world=]

Example: [gw2wvw world=1018]

Ps. If you didn\’t give world id to the shortcode, It will use 1018 (Northern Shiverpeaks) as default.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Activate plugin then use shortcode [gw2wvw world=]

Example: [gw2wvw world=1018]

Ps. If you didn\’t give world id to the shortcode, It will use 1018 (Northern Shiverpeaks) as default.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Guild Wars 2 World vs World” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp