Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Grid Sorter

Mô tả

For extended documentation, please visit the GitHub repository.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Grid Sorter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial build