Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Gravatar Mini Cache

Mô tả

Cache gravatars for you to speed up the loading. It works perfectly.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Gravatar Mini Cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp