Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gmail Mailer

Mô tả

Gmail Mailer plugin connects your WordPress website to the Gmail SMTP server and send email using your Gmail account. It takes control of the wp_mail function and use Gmail SMTP instead.

Gmail Mailer Settings

 • Gmail Username: Your Gmail account username.
 • Gmail Password: Your Gmail account password.
 • Type of Encryption: The encryption to be used when sending an email (TLS/SSL/No Encryption. TLS is recommended).
 • SMTP Port: The port to be used when sending an email (587/465/25). If you choose TLS the port should be set to 587. For SSL use port 465 instead.
 • From Email Address: The email address to be used as the From Address when sending an email.
 • From Name: The name to be used as the From Name when sending an email.

Gmail Mailer Test Email

Once you have configured the settings you can send a test email to check the functionality of the plugin.

 • To: Email address of the recipient.
 • Subject: Subject of the email.
 • Message: Email body.

For detailed setup instructions please visit the Gmail Mailer plugin page.

Ảnh màn hình

 • Gmail Mailer Menu
 • Gmail Mailer General Settings
 • Gmail Mailer Test Email Tab

Cài đặt

 1. Go to the Add New plugins screen in your WordPress Dashboard
 2. Click the upload tab
 3. Browse for the plugin file (wp-gmail-mailer.zip) on your computer
 4. Click “Install Now” and then hit the activate button

Hỏi đáp

Can I send email from my website using this plugin?

Yes.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gmail Mailer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Gmail Mailer” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Gmail Mailer” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Updated for WordPress 5.8.

1.0.1

 • First commit